Fakta om arbejdsmiljø 2022. Ny 2023-udgave 5. december

Vi er under hastige og store forandringer, og det samme er tilgangen til arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser.

Vi skal navigere i nye digitale udfordringer, kunstig intelligens, nye forskningsresultater og meget mere.
Man kan indimellem føle sig hensat til Chaplins film ”Moderne Tider”.

Fakta om arbejdsmiljø 2022 er ikke alene en grundbog i arbejdsmiljø, men indeholder desuden en lang række værktøjer og metoder til at realisere virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet.

Bogen kommer rundt om de væsentligste emner og temaer og med mere end 300 links, henvisninger samt skemaer til brug i arbejdsmiljøarbejdet vil bogen være et godt redskab for din virksomhed til at arbejde hen imod myndighedernes vision om ”et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø”.

Køb papirbogen samt e-bogen samlet. Klik her.
Køb e-bogen alene. Klik her.

26. udgave - 2022

303,00 kr.
Fakta om arbejdsmiljø 2022