At-vejledning F.3.5-1

Denne At-vejledning beskriver de særlige regler, der gælder for at organisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed på visse midlertidige eller skiftende arbejdssteder. Der findes særlige regler netop for dette område, fordi der ofte er specielle udfordringer for arbejdsmiljøet på midlertidige eller skiftende arbejdssteder.

De særlige organiseringsregler gælder kun, hvis den enkelte arbejdsgiver har mindst fem ansatte på det midlertidige eller skiftende arbejdssted, og deres arbejde foregår i en periode på mindst 14 dage.

Bygge- og anlægsarbejde, som også foregår på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, er beskrevet i en særskilt vejledning. Ud over de regler, der er beskrevet i denne vejledning, gælder alle de almindelige regler om samarbejde om arbejdsmiljø. Disse regler handler bl.a. om arbejdsmiljøorganisationens (AMO’s) opgaver, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, valg og udpegning af medlemmerne af AMO og arbejdsgiverens pligter.

Denne vejledning indgår i materialepakke 1 og 3.

15,00 kr.