At-vejledning F.3.7-2

Denne At-vejledning beskriver, hvem der skal gennemgå den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, og hvem der skal have tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse for at kunne varetage arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Vejledningen beskriver også uddannelsernes indhold og længde samt reglerne for, hvornår man skal gennemføre uddannelserne. Endelig beskriver vejledningen kompetenceudviklingsplanen for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

A4-hæfte, 16 sider, sort/hvid

29,50 kr.