E-bog. Fakta om arbejdsmiljø 2022. Ny 2023-udgave 5. december

E-bogen er en digitaludgave af papirudgaven, udviklet så indholdet tilpasser sig i størrelse, efter det mediet der anvendes.

Vi er under hastige og store forandringer, og det samme er tilgangen til arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser.

Vi skal navigere i nye digitale udfordringer, kunstig intelligens, nye forskningsresultater og meget mere.
Man kan indimellem godt føle sig hensat til Chaplins film ”Moderne Tider”.

E-bogen Fakta om arbejdsmiljø 2022 er ikke alene en grundbog i arbejdsmiljø, men indeholder desuden en lang række værktøjer og metoder til at realisere virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet.

Bogen kommer rundt om de væsentligste emner og temaer og med mere end 300 links, henvisninger samt skemaer til brug i arbejdsmiljøarbejdet vil bogen være et godt redskab for din virksomhed til at arbejde hen imod myndighedernes vision om ”et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø”.

Køb papirbogen alene. Klik her.

Køb papirbogen samt e-bogen samlet. Klik her.

26. udgave - 2022

246,75 kr.