Papirbog + E-bog. Fakta om arbejdsmiljø 2023

Regeringen og Folketinget har med klimapartnerskaber på tværs af erhvervslivet en ambition om at sætte fart på omstillingen, og virksomhederne har et ansvar for at bidrage til et stærkt og grønt erhvervsliv.

Fakta om arbejdsmiljø 2023 er ikke alene en grundbog i arbejdsmiljø, men indeholder desuden en lang række værktøjer og metoder til at realisere virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet.

Bogen kommer rundt om de væsentligste emner og temaer, og med mere end 300 links, henvisninger samt skemaer til brug i arbejdsmiljøarbejdet vil bogen være et godt redskab for din virksomhed eller dig selv til at arbejde hen imod myndighedernes vision om ”et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø”.

Se bogens indhold her.

Køb papirbogen alene. Klik her.
Køb e-bogen alene. Klik her.
27. udgave - 2023

323,00 kr.
Papirbog+e-bog. Fakta om arbejdsmiljø 2023