BFA-I

 • I denne vejledning findes, ud over en oversigt over hvilke tekniske hjælpemidler der regelmæssigt skal efterses, gode råd, værktøjer og skemaer (der kan downloades selvstændigt) der med fordel kan bringes i anvendelse når virksomheden skal leve op til de lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer.

  Pris: DKK 60,00
 • Forebyggelse af arbejdsulykker gennem indførelse af sikkerhedsrunderinger.
  Denne pjece beskriver en konkret metode til forebyggelse af arbejdsulykker.
  Pjecen bygger på resultater fra projektet ”Forebyggelse af arbejdsulykker i industrien”, der har kørt i perioden 1.7.2001-30.6.2004.

  Pris: DKK 25,00
 • Det er lettere at få en systematisk tilgang til virksomhedens arbejdsmiljø, hvis ledelsen og medarbejderne har overblik over arbejdsmiljøproblemerne på værkstedet, i produktionen eller som opstår, når I udfører serviceydelser.

  Pris: DKK 30,00
 • Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde, hvor der er risiko for helbredsbelastende helkropsvibrationer. Formålet med vejledningen er at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

  Pris: DKK 25,00
 • Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde, hvor der er risiko for helbredsbelastende hånd-arm vibrationer.
  Formålet med vejledningen er at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

  Pris: DKK 25,00
 • Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft.
  Tunge løft er stadig et af væsentlige arbejdsmiljøproblemer i industrivirksomheder.

  Pris: DKK 45,00

Sider