Arbejdsmedicinske klinikker

Arbejdsmedicinske klinikker er en pjece til dem, der vil vide mere om de arbejdsmedicinske klinikker eller afdelinger.

Beskrivelse
Pjecen indeholder afsnit

  • til den, der bliver syg eller kommer til skade på sit arbejde
  • til arbejdsgiveren og virksomhedens ledelse om deres muligheder for at forbedre arbejdsforholdene, ved at arbejde sammen med en arbejdsmedicinsk klinik eller afdeling
  • til arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, tillidsrepræsentanter og SU-, MED- og MIO-udvalg.

16 sider i farver og med illustrationer.

35,00 kr.