Arbejdsmiljø i dansk byggeri

Nyttig håndbog med regler og inspiration til ...

 • bygherre og bygherrerådgiver
 • projekterende og rådgivere
 • entreprenører og arbejdsgivere
 • koordinator (P) og (B)
 • ledere, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter
 • studerende og lærlinge på byggeuddannelser
 • andre med interessere for arbejdsmiljøet i byggebranchen
 • som grundbog på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på bygge- og anlægsområdet

Endvidere kan i tilknytning til bogen downloades en række skemaer.

Beskrivelse
Arbejdsmiljø i dansk byggeri opbygget som en opslagsbog med

 • regler om arbejdsmiljøet
 • arbejdsmiljøet i byggepladsplanlægningen, herunder plan for sikkerhed og sundhed
 • arbejdsmiljøet på byggepladsen
 • arbejdsmiljøet i virksomheden
 • metoder til samarbejde og udvikling af arbejdsmiljøet
 • aktører i arbejdsmiljøet samt
 • generel indføring i arbejdsmiljø

Bogen er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri og Arbejdsmiljøforlaget ApS.

8. udgave - 2018

288,00 kr.