Arbejdsmiljøvejviser 18

Arbejdsmiljøvejviser 18 - 2. udgave 2009 omhandler følgende arbejdsfunktioner i landbrug, skovbrug og fiskeri:

  • Færdsel og arbejde i stalde
  • Transport af materialer
  • Arbejde med dyr
  • Betjening af maskiner, traktorer og håndførte maskiner
  • Klipning, beskæring og fældning i skove.
  • Arbejde med planter fx pottering af stiklinger.

Vejviseren er især rettet til de ledere og medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø
eller har ansvar for det. Men den kan bruges af alle, der interesserer sig for arbejdsmiljø.

A4, 36 sider, farver.

66,50 kr.