Arbejdsmiljøvejviser 19

Fjerkræ

 • Ophængning og slagtning af kyllinger mv., herunder håndtering af indmad
 • Forædling af fjerkræ.

Fisk og skaldyr

 • Optøning af fisk
 • Filetering og trimning
 • Efterbehandling og forædling af fisk
 • Behandling af skaldyr, krebsdyr mv.

Svin, kreaturer og forarbejdning

 • Arbejde i “den sorte ende”
 • Arbejde i slagtekæden
 • Opskæring
 • Udbening
 • Tarmrensning
 • Behandling af huder og skind
 • Kødforarbejdning og -forædling.

Vejviseren er især rettet til de ledere og medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø
eller har ansvar for det. Men den kan bruges af alle, der interesserer sig for arbejdsmiljø.

A4, 28 sider, farver.

55,75 kr.