Bekendtgørelse nr. 63

Bekendtgørelsen omhandler beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet, og er en ikke autoriseret sammenskrivning.

Bekendtgørelsen indeholder:
Kapitel 1 - Område og definitioner
Kapitel 2 - Arbejdsgiverens pligter
Kapitel 3 - Arbejdsmedicinske undersøgelser m.v.
Kapitel 4 - Dispensation og klage
Kapitel 5 - Straf
Kapitel 6 - Ikrafttræden m.v.

A4 hæfte med 4 huller, 4 sider

11,50 kr.