El- og hybridbiler

Målgruppen for vejledningen er mekanikere og arbejdsmiljøorganisationen i bilbranchens virksomheder.

Vejledningen er især rettet mod mekanikere, der ikke uddannes til at reparere el- og hybridbiler gennem værkstedstedskæder og mærkespecifikke kurser.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området.

Format A4, 20 sider.

25,00 kr.