Få styr på kemikalierne

I fremstillingsindustrien bruges mange stoffer og materialer i det daglige arbejde – fx som råvarer, hjælpestoffer eller rengøringsmidler. Nogle af dem kan være sundhedsfarlige, hvis de ikke håndteres
rigtigt, hvis arbejdspladsen ikke er korrekt indrettet, eller hvis der ikke bruges de rigtige værnemidler.

I vejledningen sættes fokus på, hvordan der kan opnås et sikkert og sundt arbejdsmiljø i industrien, når der arbejdes med sundhedsfarlige stoffer og materialer.

Målet er at undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser og at undgå påbud og bøder fra myndigheder samt opfylde krav fra kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Format A4, 32 sider.

25,00 kr.