Fakta om arbejdsmiljø 2024

Fakta om arbejdsmiljø 2024 er ikke alene en grundbog i arbejdsmiljø, men indeholder desuden en lang række værktøjer og metoder til at realisere virksomhedens og arbejdsmiljøorganisationens hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet.

Bogen kommer rundt om de væsentligste emner og temaer, og med mere end 300 links, henvisninger samt skemaer til brug i arbejdsmiljøarbejdet vil bogen være et godt redskab for din virksomhed eller dig selv til at arbejde hen imod myndighedernes vision om ”et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø”.

Se indholdsfortegnelsen her.

Køb e-bogen alene. Klik her.
Køb papirbogen + e-bogen. Klik her.


28. udgave - 2024

303,00 kr.
Fakta 2024 forsidebilled