Guide til arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Pjecens indhold:

  • Arbejdsmiljøet og samarbejdet, det seneste år og de kommende år
  • Viden om arbejdsmiljø

Beskrivelse:

Denne guide sikrer, at man kommer igennem følgende punkter på en systematisk måde

  • Arbejdsmiljøet og samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år og det kommende år.
  • Viden om arbejdsmiljø
  • tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år
  • fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå
  • vurdere, om det foregående års mål er nået
  • fastlægge mål for det kommende års samarbejde
  • hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.
  • Hvis I er 10 ansatte eller mere, skal I drøfte kompetenceudviklingsplanen for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Format 170 x 243 mm, 16 sider, farver.

49,50 kr.
Guide til den årlige