Høreværn

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Mere emnerettet eller brancherettet information findes i andre vejledninger fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Der kan være virksomhedsspecifikke forhold som gør, at virksomheden bliver nødt til at kontakte en
autoriseret arbejdsmiljørådgiver


Format A4, 24 sider
 

25,00 kr.