Materialepakke 1

Beskrivelse:
Grundpakken til arbejdsmiljøuddannelsen indeholder alle de informationer, der er med til at lægge grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde.


Pakken er sammensat på baggrund af de ønsker og tilbagemeldinger, vi har fået fra kursusudbydere og undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen.



Pakken indeholder

 • Arbejdsmiljøloven med seneste ændringer.
 • AT-vejl. D.1.1-3 Arbejdspladsvurdering
.
 • AT-vejl. F.3.1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte.

 • AT-vejl. F.3.2-1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte.
 • AT-vejl. F.3.3-1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte.

 • AT-vejl. F.3.5-1 Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde.

 • AT-vejl. F.3.6-1 Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø.

 • Bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 - om samarbejde og sundhed.

 • Bekendtgørelse nr. 1234 - om arbejdets udførelse.

 • Informationshæfte om Easy - elektroniske anmeldelsesblanketter
.
 • Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse med beskrivelser i forhold til det generelle, arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel og skeletbesvær.


244,50 kr.
Mat1