Materialepakke 2

Materialepakke 2 indeholder udvalgte materialer, til brug for arbejdsmiljøuddannelsen.


Pakken er sammensat på baggrund af de ønsker og tilbagemeldinger, vi har fået fra kursusudbydere og undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen.Materialepakke 2 indeholder:

  • Arbejdsmiljøloven med seneste ændringer
  • AT-vejl. F.3.3-1.
    Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 35 ansatte
  • Bekendtgørelse 1234.
    Bekendtgøresle om arbejdets udførelse
  • Bekendtgørelse 1181.
    Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
148,44 kr.