Tunge løft

Formålet med denne pjece er, at præsentere konkrete eksempler på gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft.

Pjecen indeholder 25 eksempler på konkrete løsninger af tunge løft. Eksemplernes overskrift fortæller, hvilken type arbejdsopgave, og hvilken løsning, det enkelte eksempel drejer sig om.

Alle de valgte eksempler fungerer i praksis på en virksomhed inden for Jern- og Metalindustrien.

Format A4, 36 sider.

25,00 kr.