At-vejledning D.3.2

Denne At-vejledning:

  • Oplyser om arbejdsmiljøreglerne for ensidigt, belastende arbejde (EBA).
  • Giver retningslinjer for, hvordan risikoen ved ensidigt, gentaget arbejde (EGA) og andre former for ensidigt, belastende arbejde kan vurderes.
  • Vejleder om, hvordan man kan undgå eller imødegå risikoen for helbredsforringelse som følge af EGA og andre former for ensidigt, belastende arbejde.

Ved EBA forstås arbejde med ensartede ergonomiske, fysiske, sansemæssige, og/eller psykosociale påvirkninger i længere tid. EGA udgør en delmængde af EBA.

A4-hæfte, 16 sider, sort/hvid