Vejledning om unge

Unge tilhører en særlig udsat gruppe på arbejdsmarkedet. De er ofte helt uden erfaringer fra tidligere job og skal derfor først til at lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Det kan være vanskeligt for unge at overskue konsekvenserne af deres handlinger.

Hertil kommer, at mange unge endnu ikke er fuldt udvoksede og derfor mere sårbare over for de arbejdsmiljøpåvirkninger, de udsættes for.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Vejledningen erstatter vejledninger fra BSR 1 (4.01.401), BSR 5 og BSR 9 om børn og unge.

Format A4, 12 sider

25,00 kr.