Helkropvibrationer

Helkropsvibrationer er rystelser, der udbreder sig i kroppen, når man sidder eller står på et vibrerende underlag. De kommer i reglen fra sædet, men i nogle tilfælde også fra en platform, som man står på, fx på visse truck.

Generelt er truckførere, kranførere og førere af entreprenørmaskiner som fx gummihjulslæssere og gravemaskiner udsat for vibrationer. Arbejde i møllerier, på sorteranlæg og sigter inden for energisektoren og i grusgrave er andre eksempler på arbejde, der kan medføre udsættelse for helkropsvibrationer.

Man skal skelne imellem helkropsvibrationer og hånd-arm vibrationer. Hånd-arm vibrationer er rystelser, der udbreder sig i hænder og arme, når man bruger vibrerende maskiner. Denne vejledning behandler kun helkropsvibrationer. Hånd-arm vibrationer behandles i Vejledning om hånd-arm vibrationer. Se her.

Format A4, 20 sider.

25,00 kr.