Ulykker

 • I denne vejledning findes, ud over en oversigt over hvilke tekniske hjælpemidler der regelmæssigt skal efterses, gode råd, værktøjer og skemaer (der kan downloades selvstændigt) der med fordel kan bringes i anvendelse når virksomheden skal leve op til de lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer.

  Pris: DKK 60,00
 • 5S

  I denne vejledning finder du en grundig gennemgang af en simple metode til at få orden og ryddelighed på jeres virksomhed – den kaldes 5S, og handler kort og godt om hvordan I får ryddet op, sat jeres værktøjer og arbejde i system og hvordan I fortsætter med at lave løbende forbedringer af arbejdspladsen.

  Pris: DKK 60,00
 • Denne vejledning giver oplysning om, hvad CE-mærking af maskiner er.

  Pris: DKK 40,00
 • Denne vejledning angiver det sikkerhedsniveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af el- og hybridbiler.

  Pris: DKK 25,00
 • Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis vedrørende styring af risici for uheld og ulykker, som parterne ønsker skal være til stede i industrien.

  Pris: DKK 45,00