Denne vejledning angiver det sikkerhedsniveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af el- og hybridbiler.
Læs mere her
25,00 kr.
I denne vejledning finder du en grundig gennemgang af en simple metode til at få orden og ryddelighed på jeres virksomhed – den kaldes 5S, og handler kort og godt om hvordan I får ryddet op, sat jeres værktøjer og arbejde i system og hvordan I fortsætter med at lave løbende forbedringer af arbejdspladsen.
Læs mere her
25,00 kr.
Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis vedrørende styring af risici for uheld og ulykker, som parterne ønsker skal være til stede i industrien.
Læs mere her
25,00 kr.