At-vejledningen handler om, hvilke krav lovgivningen stiller til virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV). Vejledningen henvender sig ...
Læs mere her
26,25 kr.
Denne At-vejledning oplyser om arbejdsmiljøreglerne for ensidigt, belastende arbejde (EBA) og ensidigt gentagen arbejde (EGA)
Læs mere her
26,60 kr.
Vejledningen om vold handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold, og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold.
Læs mere her
33,50 kr.
Vejledning D.6.1-5 oplyser om, hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller fjernes, eller hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig støj kan minimeres.
Læs mere her
26,50 kr.